John Boy Walton (Richard Thomas)

Posted on Sep 17, 2006 in Santa Sightings

Actor Richard Thomas (John Boy Walton) came down from Walton Mountain to tell Santa Jack his wish list.

Actor Richard Thomas (John Boy Walton)

Actor Richard Thomas (John Boy Walton)